office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 17, văn bản 281 đến 300 trong 325 văn bản.
281 Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 09/05/2012
282 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới ... 02/05/2012
283 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 về chế độ đối với thanh ... 16/04/2012
284 Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13/04/2012
285 Quyết định 4136/QĐ-UBND Về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng ... 15/12/2011
286 Luật Lưu trữ 11/11/2011
287 Thông tư 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu ... 11/11/2011
288 Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ... 24/10/2011
289 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 27/07/2011
290 Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ ... 03/06/2011
291 Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ ... 03/06/2011
292 Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội 06/01/2011
293 Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 26/11/2010
294 Luật Viên chức 15/11/2010
295 Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ... 24/09/2010
296 Quyết định 2599/QĐ-UBND Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và ... 17/08/2010
297 Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. 29/04/2010
298 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 27/04/2010
299 Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội 21/04/2010
300 Hướng dẫn 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576