Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 16, văn bản 81 đến 100 trong 316 văn bản.
81 Kế hoạch 4003/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021 31/12/2020
82 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ... 10/12/2020
83 Quyết định 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa ... 10/12/2020
84 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, ... 02/12/2020
85 Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt ... 12/11/2020
86 Hướng dẫn số 3195/HD-BTĐKT ngày 28/10/2020 về Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ... 28/10/2020
87 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020
88 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 25/09/2020
89 Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 23/09/2020
90 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
91 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 18/09/2020
92 Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
93 Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa 21/08/2020
94 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 13/08/2020
95 Hướng dẫn 1572/HD-SNV ngày 30/7/2020 lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 30/07/2020
96 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 Sửa đổi một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ... 17/07/2020
97 Quyết định 1893/QĐ-UBND Về việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vị tỉnh Quảng Nam 15/07/2020
98 Quyết định 1894/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Đề án sắp xếp tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 15/07/2020
99 Thông tư 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng ... 14/07/2020
100 Nghị định 69/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số ... 24/06/2020

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576