Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 27, văn bản 121 đến 140 trong 525 văn bản.
121 37/2013/QĐ-UBND Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Nam 30/12/2013
122 1440/SNV-CTTTN Công văn số 1440/SNV-CTTTN ngày 25/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp thẩm tra hồ sơ giải quyết chế độ đối ... 25/12/2013
123 33/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 24/12/2013
124 264/BC-UBND Báo cáo 264/BC-UBND UBND tỉnh ngày 23/12/2013 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 23/12/2013
125 1418/SNV-CTTN Công văn số 1418/SNV-CTTN ngày 18/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc rà soát thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của ... 18/12/2013
126 1348/SNV-CCVC Công văn số 1348/SNV-CCVC ngày 04/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối ... 04/12/2013
127 4772/UBND-NC Công văn số 4772/UBND-NC ngày 03/12/2013 về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với ... 03/12/2013
128 Hiến pháp 2013 Hiến pháp nước CHXHCN VIêt Nam năm 2013 28/11/2013
129 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân năm 2013 25/11/2013
130 4288/BNV-CCHC Công văn 4288/BNV-CCHC ngày 22/11/2013 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo CCHC năm 2013 và báo cáo chuyên đề CCHC 22/11/2013
131 163/2013/TTLT-BTC-BNV Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, ... 15/11/2013
132 403/TB-VPCP Thông báo kết luận 402/TB-VPCP ngày 07/11/2013 của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC và tổ chức hoạt ... 07/11/2013
133 4448/QĐ-BYT Quyết định 4448/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 06/11/2013 về việc phê duyệt Đề án “xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với ... 06/11/2013
134 1210/SNV-CTTN Hướng dẫn số 1210/SNV-CTTN ngày 05/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn triển khai rà soát nhu cầu sử dụng trí thức ... 05/11/2013
135 150/2013/NĐ-CP Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158 01/11/2013
136 07/2013/TT-TTCP Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013
137 08/2013/TT-TTCP Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
138 09/2013/TT-BNV Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 31/10/2013
139 145/2013/NĐ-CP Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh ... 29/10/2013
140 141/2013/NĐ-CP Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và ... 24/10/2013

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576