Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Ngày cập nhật 26/09/2021
Văn bản đính kèm
Luat_Bau_cu_dai_bieu_QH_HDND_so_85_2015_QH13.pdf  [ 396.36 Kb     ]
Đã xem 316 (lượt), tải về 0 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576