office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Ké hoạch 7559/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021
Ngày ban hành 27/12/2018
Ngày có hiệu lực 27/12/2018
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
KH7559.pdf  [ 295.27 Kb     ]
Đã xem 498 (lượt), tải về 17 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576