Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày có hiệu lực 05/01/2005
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
04_2005_TT-BNV_52775.doc  [ 91.50 Kb     ]
Đã xem 403 (lượt), tải về 24 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576