office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo
Ngày ban hành 12/03/2003
Ngày có hiệu lực 12/03/2003
Ngày cập nhật 28/09/2021
Văn bản đính kèm
25-NQ_TW_225322.doc  [ 41.50 Kb     ]
Đã xem 716 (lượt), tải về 249 (lượt)
Trở về

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576