office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Ngày ban hành 28/08/2012
Ngày có hiệu lực 28/08/2012
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
17-CT_TW_147811.doc  [ 27.50 Kb     ]
Đã xem 449 (lượt), tải về 3 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576