office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày có hiệu lực 21/09/2021
Ngày cập nhật 04/10/2021
Văn bản đính kèm
QUY_CHE_SU_DUNG_QUAN_LY_TAI_SAN_NAM_2021.signed.signed.signed.pdf  [ 910.06 Kb     ]
Đã xem 515 (lượt), tải về 17 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576