office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày có hiệu lực 16/09/2021
Ngày cập nhật 04/10/2021
Văn bản đính kèm
151-_SNVSUA_DOI_QUY_CHE_LAM_VIEC_9_2021.signed.signed.signed.pdf  [ 1.01 Mb     ]
Đã xem 491 (lượt), tải về 15 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576