office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày có hiệu lực 06/12/2021
Ngày cập nhật 08/12/2021
Văn bản đính kèm
107_2021_ND-CP_06122021_1-signed.pdf  [ 4.17 Mb     ]
Đã xem 456 (lượt), tải về 17 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576