office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày có hiệu lực 05/01/2022
Ngày cập nhật 21/12/2021
Văn bản đính kèm
QD_ban_hanh.signed-da_gop.pdf  [ 1.06 Mb     ]
Đã xem 477 (lượt), tải về 26 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576