Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 7, văn bản 1 đến 20 trong 137 văn bản.
Số 07/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định ban hành quy chế thi đua, Khen thưởng
4851/QĐ-UBND 24/12/2015 Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ...
29/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
2686/QĐ-UBND 31/07/2015 Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
110/QĐ-BNV 02/03/2015 Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I ...
05/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi ...
06/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn ...
02/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu ...
49/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
325 /QĐ-SNV 18/12/2014 Quyết định số 325 /QĐ-SNV ngày 18/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại ...
1299/QĐ-TTg 04/08/2014 Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ...
569/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo
67/QĐ-SNV 03/04/2014 Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 03/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ...
442/QĐ-TTg 28/03/2014 Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
64/QĐ-SNV 28/03/2014 Quyết định số 64/QĐ-SNV ngày 28/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành ...
216/QĐ-BNV 13/03/2014 Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/03/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển ...
04/2014/QĐ-UBND 04/03/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác ...
501/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định 501/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014
02/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576