Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 8, văn bản 81 đến 100 trong 145 văn bản.
2431/QĐ-UBND 29/07/2011 Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Dự án đầu tư ...
2398/QĐ-UBND 28/07/2011 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tuyển chọn đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị ...
40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã ...
69/QĐ-SNV 01/07/2011 Quyết định số 69 ngày 01/7/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo: Trưởng ...
02/2012/QĐ-UBND 28/06/2011 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm ...
2086/QĐ-UBND 28/06/2011 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành ...
12/2011/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
10/2011/QĐ-UBND 13/06/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
30/2011/QĐ-TTg 01/06/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên ...
04/2011/QĐ-UBND 09/02/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
4119/QĐ-UBND 10/12/2010 Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu ...
2160/QĐ-TTg 26/11/2010 Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường công tác phố biến, giáo ...
27/2010/QĐ-UBND 23/11/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ ...
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù
25/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
25/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
2599/QĐ-UBND 17/08/2010 Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho phép thành lập, chia, tách, ...
114/QĐ-SNV 15/08/2010 Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 15/8/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan
2224/QĐ-UBND 14/07/2010 Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án ...
858/QĐ-TTg 14/06/2010 Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp dân

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576