Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 20 trong 98 văn bản.
Số: 12 /2019/TT-BLĐTBXH 12/08/2019 THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
09/2018/TT-BNV 14/06/2019 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ...
08/2019/TT-BNV 10/06/2019 Quy định chế độ báo cáo công tác Ngành Nội vụ
Số: 04/2019/TT-BNV 24/05/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công ...
Số: 03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư Số: 03/2019/TT-BNV Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
Số: 13/2018/TT-BNV 19/10/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BNV Sửa đổi khoản 8 mục III thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn ...
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
05/2017/TT-BNV 15/08/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ...
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
02/2015/TT-BNV 06/03/2015 Thông tư 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch ...
01/2015/TT-BNV 13/02/2015 Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ...
197/2014/BQP 30/12/2014 Thông tư số 197/2014/BQP ngày 30/12/2014 của Bộ Quốc Phòng Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Bộ, ngành và địa phương
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Uỷ ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
18/2014/TT-BNV 25/11/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập ...
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch ...
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công ...
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà ...
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576