Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 13/2018/TT-BNV 19/10/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BNV Sửa đổi khoản 8 mục III thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn ...
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời ...
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCCVC đã có thông báo ...
02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
79/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công ...
04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, ...
09/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576