Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 12 /2019/TT-BLĐTBXH 12/08/2019 THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Số: 04/2019/TT-BNV 24/05/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công ...
Số: 03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư Số: 03/2019/TT-BNV Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh ...
05/2017/TT-BNV 15/08/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ...
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Uỷ ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công ...
21/2014/TT-BTC 14/02/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn ...
19/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ...
06/2013/TT-BNV 17/07/2013 Thông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13 /2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ...
16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức ...
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi ...
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên ...
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (Thay cho Quyết ...
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày ...
03/2012/TT-BNV 26/06/2012 Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc ...
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010.
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định ...
13/2011/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số ...
04/2007/TT-BNV 21/06/2007 Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576