Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 5, văn bản 61 đến 80 trong 97 văn bản.
03/2012/TT-BNV 26/06/2012 Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc ...
02/2012/TT-BNV 15/06/2012 Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP
29/2010/TT-BLĐTBXH 13/03/2012 Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 của Bộ Lao động-TB&XH về việc quy định định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập.
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến ...
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cuả Hội đồng nhân ...
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt của UBND tỉnh thành phố ...
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ...
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010.
71/2011/TT-BTC 24/05/2011 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị ...
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Thông tư 58/2011/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 11/5/2011 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
10/2011/TT-BYT 25/02/2011 Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/2/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên chế của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình.
04/2011/TT-BNV 10/02/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của sở nội ...
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Thông tư 03/2011/TT-BNVn ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẩn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính
05/2011/TT-TTCP 10/01/2011 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/1/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định ...
13/2011/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số ...
04/2010/TT-TTCP 26/08/2010 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, ...
07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576