Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 5, văn bản 61 đến 80 trong 98 văn bản.
02/2012/TT-TTCP 13/07/2012 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền nội dung thanh tra ...
03/2012/TT-BNV 26/06/2012 Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc ...
02/2012/TT-BNV 15/06/2012 Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP
29/2010/TT-BLĐTBXH 13/03/2012 Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 của Bộ Lao động-TB&XH về việc quy định định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập.
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến ...
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cuả Hội đồng nhân ...
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt của UBND tỉnh thành phố ...
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ...
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010.
71/2011/TT-BTC 24/05/2011 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị ...
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Thông tư 58/2011/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 11/5/2011 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
10/2011/TT-BYT 25/02/2011 Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/2/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên chế của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình.
04/2011/TT-BNV 10/02/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của sở nội ...
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Thông tư 03/2011/TT-BNVn ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẩn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính
05/2011/TT-TTCP 10/01/2011 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/1/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định ...
13/2011/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số ...
04/2010/TT-TTCP 26/08/2010 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576