Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/2014/TTLT-BTP-BNV 22/12/2014 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh ...
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công ...
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, ...
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 11/03/2013 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi ...
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC 16/04/2012 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ LĐTBXH-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh ...
46/2012/TTLT-BTC-TTCP 16/03/2012 Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với ...
68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động ...
08/2011/TTLT-BNV-BTC 31/08/2011 Thông tư liên tich số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số ...
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH 27/05/2010 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ...
06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC 22/03/2010 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số ...
32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV 21/09/2009 Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/9/2009 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ ...
21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 08/10/2008 Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, ...
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2007 Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp ...
08/2007/TTLT-BYT-BNV 05/06/2007 Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các ...
06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27/03/2007 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện ...
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở ...
11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT 05/01/2005 Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ, Lao động- Thương binh- Xã hội, Tài chính, Ủy ...
07/2002/TT-LT 06/05/2002 Thông tư số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an & Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị ...
09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ 04/12/1998 Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của ban tổ chức–cán bộ chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam về việc ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576