Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, ...
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 11/03/2013 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi ...
68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động ...
08/2011/TTLT-BNV-BTC 31/08/2011 Thông tư liên tich số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số ...
06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC 22/03/2010 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số ...
06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27/03/2007 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện ...
11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT 05/01/2005 Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ, Lao động- Thương binh- Xã hội, Tài chính, Ủy ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576