Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:27-CT/TW 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, ...
34/CT/TW 07/04/2014 Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
02 /CT-UBND 21/01/2014 Chỉ thị 02 /CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014
07/CT-UBND 14/05/2013 Chỉ thị 07/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 14/5/2013 về việc tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ ...
17-CT/TW 28/08/2012 Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
12/CT-UBND 09/05/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh ...
09/CT-UBND 21/03/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 21/3/2012 của UBND Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên
25/CT-UBND 11/08/2011 Chỉ thị 25/CT-UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần ...
725/CT-TTg 17/05/2011 Chỉ thị về việc phát động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo nghị quyết ...
1940/CT-TTg 31/12/2008 Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về nhà đất liên quan đến Tôn giáo
19/CT-UBND 29/05/2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính ...
05/2007/CT-TTg 02/03/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Chính phủ về việc Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
01/2005/CT-TTg 04/02/2005 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành
364-CT 16/11/1991 Chỉ thị số 364-CT ngày 16/11/1991 của Chủ tịch HĐBT về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576