Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 24 văn bản.
1773/HD-SNV 07/12/2016 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
788/HD-SNV 20/07/2015 Hướng dẫn số 788/HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Phòng Nội ...
789 /HD-SNV 20/07/2015 Hướng dẫn số 789 /HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Văn ...
1411/HD-SNV 17/11/2014 Hướng dẫn số 1411/HD-SNV ngày 17/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm ...
604/HD-SNV 27/05/2014 Hướng dẫn số 604/HD-SNV ngày 27/5/2014 của Sở Nội vụ về việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ...
1210/SNV-CTTN 05/11/2013 Hướng dẫn số 1210/SNV-CTTN ngày 05/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn triển khai rà soát nhu cầu sử dụng trí thức ...
28 /HD-TĐKT 15/07/2013 Hướng dẩn số 28 /HD-TĐKT ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, ...
4451/HD-UBND 20/11/2012 Hướng dẫn số 4451/HD-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
2736/HD-UBND 27/07/2012 Hướng dẫn số 2736/HD-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn Tổ chức thực hiện trợ cấp đối với thanh ...
391/HD-SNV 20/06/2011 Hướng dẫn số 391/HD-SNV về việc thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày ...
2054/HD-UBND 14/06/2011 Hướng dẫn số 2054/HD-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân ...
1002/HD-UBND 30/03/2011 Hướng dẫn số 1002/HD-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, ...
140/HD-UBND 14/01/2010 Hướng dẫn 140/HD-UBND ngày 14/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính-Kế ...
3678/HD-UBND 06/10/2009 Hướng dẫn số 3678/HD-UBND ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư ...
3611/HD-UBND 28/09/2009 Hướng dẫn số 3611/HD-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra ...
1399/HD-UBND 05/05/2009 Hướng dẫn số 1399/HD-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng ...
1401/HD-UBND 05/05/2009 Hướng dẫn số 1401/HD-UBND ngày 05/05/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4036/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4036/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4037/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4037/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4038/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4038/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576