Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 6, văn bản 1 đến 20 trong 115 văn bản.
34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Số: 91/2017/NĐ-CP 31/07/2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi ...
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái ...
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng ...
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ...
123/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh ...
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, ...
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158
145/2013/NĐ-CP 29/10/2013 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh ...
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và ...
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ...
01/NĐHN-BNV 03/10/2013 Nghị định số 01/NĐHN-BNV ngày 03/10/2013 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định hợp nhất các Nghị định số ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576