Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 37 văn bản.
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, ...
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ...
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ về kiểm soát ...
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành xây dựng
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
102/2012/NĐ-CP 29/11/2012 Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
45/2012/NĐ-CP 21/05/2012 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về việc quy định về khuyến công
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về việc quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định Số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
18/2012/NĐ-CP 13/03/2012 Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ.
62/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc quy định về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị ...
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp ...
117/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 ...
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576