Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 6, văn bản 21 đến 40 trong 116 văn bản.
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, ...
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
56/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt ...
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục ...
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ về kiểm soát ...
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành ...
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành xây dựng
19/2013/NĐ-CP 23/02/2013 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của ...
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
102/2012/NĐ-CP 29/11/2012 Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
99/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu ...
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Nghị định 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nội vụ
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo
55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
45/2012/NĐ-CP 21/05/2012 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về việc quy định về khuyến công

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576