Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 15, văn bản 41 đến 60 trong 294 văn bản.
41 Kế hoạch 1739/KH-UBND ngày 31/03/2021 tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 31/03/2021
42 Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/03/2021 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 29/03/2021
43 Quyết định 433/QĐ-BNV ngày 28/03/2021 xây dựng Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự ... 28/03/2021
44 Quyết định 675/QĐ-UBND ban hành Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam 15/03/2021
45 Kế hoạch 498/KH-SNV ngày 12/3/2021 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử ... 12/03/2021
46 Kế hoạch 1218/KH-UBND ngày 10/03/2021 kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 10/03/2021
47 Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy đinh về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện 09/03/2021
48 Hướng dẫn 461/HD-SNV ngày 08/3/2021 nhiệm vụ số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ... 08/03/2021
49 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong ... 05/03/2021
50 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với ... 01/03/2021
51 Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 về việc đính chính Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 23/02/2021
52 Quyết định số 01 /2021/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng ... 09/02/2021
53 Kế hoạch 319/KH-SNV ngày 08/02/2021 thực hiện Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, năm 2021 08/02/2021
54 Kế hoạch 421/KH-UBND về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 3 tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 ... 22/01/2021
55 Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 phê duyệt Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - ... 21/01/2021
56 Thông tư 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2021 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2021
57 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ ... 31/12/2020
58 Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 31/12/2020
59 Kế hoạch 4003/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021 31/12/2020
60 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ... 10/12/2020

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576