Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2016/QH14 18/11/2016 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo số 02/2016/QH14 của QH
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân năm 2013
02/2011/QH13 10/12/2012 Luật Khiếu nại
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
01/2011/QH13 11/11/2011 Luật số: 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Luật Lưu trữ
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật thanh tra năm 2010
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội.
17/2008/QH12 03/06/2008 Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Việt Nam về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2007/QH12 04/08/2007 Luật số 01/2007/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
53/2005/QH11 29/11/2005 Luật Thanh niên
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
58/2010/QH12 19/11/2005 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.
60/2005/QH11 19/11/2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005 của Quốc Hội
47/2005/QH11 14/06/2005 Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thi đua-Khen thưởng
31/2004/QH11 03/12/2004 Luật số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ...
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thi đua - Khen thưởng
39/2013/QH13 26/11/2003 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
32/2001/QH10 25/12/2001 Luật số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 quy định về tổ chức Chính Phủ

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576