Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng ...
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và ...
19/2013/NĐ-CP 23/02/2013 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của ...
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ ...
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại ...
116/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực ...
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức (thay thế quy định về ...
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, ...
64/2009/NĐ-CP 20/07/2009 Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 20/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức Y tế ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc ...
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên ...
204/2004/NĐ-CP 11/12/2004 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 11/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định về kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu.

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576