Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
110/QĐ-BNV 02/03/2015 Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I ...
1159/BNV-CCHC 10/04/2014 Công văn 1159/BNV-CCHC ngày 10/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối ...
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 Thông tư 05/2014/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 7/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện ...
29/TB-VPCP 21/01/2014 Thông báo ý kiến kết luận 29/TB-VPCP ngày 21/01/2014 của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành ...
4288/BNV-CCHC 22/11/2013 Công văn 4288/BNV-CCHC ngày 22/11/2013 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo CCHC năm 2013 và báo cáo chuyên đề CCHC
403/TB-VPCP 07/11/2013 Thông báo kết luận 402/TB-VPCP ngày 07/11/2013 của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC và tổ chức hoạt ...
4448/QĐ-BYT 06/11/2013 Quyết định 4448/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 06/11/2013 về việc phê duyệt Đề án “xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với ...
932/BNV-CCHC 20/03/2013 Công văn 932/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh
1383/QĐ-BNV 28/12/2012 Quyết định 1383/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2012 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ ...
1333/QĐ-BNV 14/12/2012 Quyết định 1333/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 14/12/2012 về việc phê duyệt Đề án “tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách CCHC giai ...
172/2012/TT-BTC 22/10/2012 Thông tư 172/2012/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 22/10/2012 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC ...
752/BNV-CCHC 01/03/2012 Công văn 752/BNV-CCHC ngày 11/3/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hằng năm
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Thông tư 58/2011/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 11/5/2011 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
207/BNV-CCHC 11/01/2010 Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẩn triển khai chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576