Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 23 văn bản.
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ...
3171 /UBND-NC 11/08/2014 Công văn số 3171 /UBND-NC ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu ...
3172 /UBND-NC 11/08/2014 Công văn số 3172 /UBND-NC ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
3072 /UBND-NC 05/08/2014 Công văn số 3072 /UBND-NC ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách ...
642/KH-UBND 27/02/2014 Kế hoạch 642/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 27/02/2014 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014
501/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định 501/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014
264/BC-UBND 23/12/2013 Báo cáo 264/BC-UBND UBND tỉnh ngày 23/12/2013 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
2647/QĐ-UBND 29/08/2013 Quyết định 2647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 ...
77/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 04/7/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động CCHC nhà nước tại các cơ quan ...
07/CT-UBND 14/05/2013 Chỉ thị 07/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 14/5/2013 về việc tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ ...
1407/KH-UBND 24/04/2013 Kế hoạch 1407/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/4/2013 về việc tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013
1351/KH-UBND 17/04/2013 Kế hoạch 1351/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/4/2013 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2013
1045/UBND-NC 26/03/2013 Công văn 1045/UBND-NC của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26/3/2013 về việc bố trí công chức chuyên trách CCHC
503/QĐ-UBND 06/02/2013 Quyết định 503/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 06/2/2013 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2013
524/KH-UBND 06/02/2013 Kế hoạch 524/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 06/02/2013 về việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ...
2229/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định 2229/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 09/7/2012 về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành ...
2337/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định 2337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 19/7/2012 về việc ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công ...
1481/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định 1481/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 09/5/2012 về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành ...
961/UBND-NC 05/04/2012 Công văn 961/UBND-NC của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 28/3/2012 về việc báo cáo CCHC
1009/QĐ-UBND 29/03/2012 Quyết định 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/3/2012 về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576