Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ...
501/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định 501/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014
2647/QĐ-UBND 29/08/2013 Quyết định 2647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/8/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 ...
503/QĐ-UBND 06/02/2013 Quyết định 503/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 06/2/2013 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2013
2229/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định 2229/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 09/7/2012 về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành ...
2337/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định 2337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 19/7/2012 về việc ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công ...
1481/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định 1481/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 09/5/2012 về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành ...
1009/QĐ-UBND 29/03/2012 Quyết định 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/3/2012 về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015
2807/QĐ-UBND 09/09/2011 Quyết định 2807/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 09/9/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính ...
4067/QĐ-UBND 08/12/2008 Quyết định 4067/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 08/12/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576