Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2015/TT-BNV 06/03/2015 Thông tư 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch ...
23/2014/TTLT-BTP-BNV 22/12/2014 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh ...
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND ...
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính ...
29/2010/TT-BLĐTBXH 13/03/2012 Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 của Bộ Lao động-TB&XH về việc quy định định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập.
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến ...
10/2011/TT-BYT 25/02/2011 Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/2/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên chế của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình.
07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày ...
32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV 21/09/2009 Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/9/2009 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ ...
11/2009/TT-BGDĐT 08/05/2009 Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm ...
71/2008/QĐ-BLĐTBXH 31/12/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc quyết định quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, ...
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường ...
21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 08/10/2008 Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, ...
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2007 Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp ...
08/2007/TTLT-BYT-BNV 05/06/2007 Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các ...
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở ...
15/2001/TT-BTCCBCP 11/04/2001 Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 ...
1895/1997/QĐ-BYT 19/09/1997 Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc quyết định ban hành Quy chế bệnh viện

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576