Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/2014/TTLT-BTP-BNV 22/12/2014 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh ...
32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV 21/09/2009 Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/9/2009 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ ...
21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 08/10/2008 Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Bộ Lao động, TB&XH-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, ...
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2007 Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp ...
08/2007/TTLT-BYT-BNV 05/06/2007 Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các ...
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576