Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 2, văn bản 21 đến 37 trong 37 văn bản.
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý biên chế công chức.
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về việc quy định những người là công chức
02/2010/NĐ-CP 08/01/2010 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về việc quy định về khuyến nông
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP của ...
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi ...
12/2009/NĐ-CP 10/02/2009 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về việc quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
68/2008/NĐ-CP 30/05/2008 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở ...
29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
05/2008/NĐ-CP 14/01/2008 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về việc quy định về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
87/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm ...
19/2006/NĐ-CP 16/10/2006 Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức ...
130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh ...
53/2004/NĐ-CP 18/02/2004 Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban ...
22/2004/NĐ-CP 12/01/2004 Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về việc quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc ủy ban ...
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576