Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 20 trong 41 văn bản.
11/2018/QĐ-UBND 01/12/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM ...
195/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ...
02/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu ...
27/2013/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
30/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
4451/HD-UBND 20/11/2012 Hướng dẫn số 4451/HD-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
27/2011/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
2431/QĐ-UBND 29/07/2011 Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Dự án đầu tư ...
12/2011/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
2054/HD-UBND 14/06/2011 Hướng dẫn số 2054/HD-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân ...
10/2011/QĐ-UBND 13/06/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
1002/HD-UBND 30/03/2011 Hướng dẫn số 1002/HD-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, ...
04/2011/QĐ-UBND 09/02/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
27/2010/QĐ-UBND 23/11/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ ...
08/2010/QĐ-UBND 28/05/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
10/2010/QĐ-UBND 28/05/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
04/2010/QĐ-UBND 16/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
140/HD-UBND 14/01/2010 Hướng dẫn 140/HD-UBND ngày 14/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính-Kế ...
33/2009/QĐ-UBND 15/10/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
30/2009/QĐ-UBND 07/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576