Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4451/HD-UBND 20/11/2012 Hướng dẫn số 4451/HD-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
2054/HD-UBND 14/06/2011 Hướng dẫn số 2054/HD-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân ...
1002/HD-UBND 30/03/2011 Hướng dẫn số 1002/HD-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, ...
140/HD-UBND 14/01/2010 Hướng dẫn 140/HD-UBND ngày 14/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính-Kế ...
3678/HD-UBND 06/10/2009 Hướng dẫn số 3678/HD-UBND ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư ...
3611/HD-UBND 28/09/2009 Hướng dẫn số 3611/HD-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra ...
1399/HD-UBND 05/05/2009 Hướng dẫn số 1399/HD-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng ...
1401/HD-UBND 05/05/2009 Hướng dẫn số 1401/HD-UBND ngày 05/05/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4036/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4036/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4037/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4037/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4038/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4038/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
4040/HD-UBND 03/11/2008 Hướng dẫn số 4040/HD-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
2747/HD-UBND 30/07/2008 Hướng dẫn số 2747/HD-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...
3367/HD-UBND 16/06/2008 Hướng dẫn số 3367/HD-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576