Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2018/TT-BNV 14/06/2019 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ...
01/2015/TT-BNV 13/02/2015 Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ...
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công ...
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương ...
06/2012/TT-BNV 30/10/2012 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, ...
04/2012/TT-BNV 31/08/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31//8/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH 27/05/2010 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ...
09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN 17/04/2008 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn ...
975/HD-BNV 04/05/2004 Hướng dẫn số 975/HD-BNV ngày 04/5/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004- 2009

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576