Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ...
44/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một ...
02/2018/QĐ-UBND 31/01/2018 bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị ...
02/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2013/QĐ-UBND 25/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ...
09/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 ủa UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối ...
10/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh ...
30/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về chức danh, mức phụ cấp ...
2398/QĐ-UBND 28/07/2011 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tuyển chọn đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị ...
157/2010/NQ-HĐND 22/04/2010 Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ ...
02/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Ban hành Quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; ...
02/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 Ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho ...
155/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576