Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2018/QĐ-UBND 31/01/2018 bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị ...
02/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2013/QĐ-UBND 25/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ...
09/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 ủa UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối ...
10/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh ...
2398/QĐ-UBND 28/07/2011 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tuyển chọn đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị ...
02/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Ban hành Quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; ...
02/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 Ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576