Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2014/TT-BNV 25/11/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập ...
1377/BNV-CTTN 26/04/2014 Công văn số 1377/BNV-CTTN ngày 26/04/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm ...
216/QĐ-BNV 13/03/2014 Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/03/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển ...
02/BNV-CTTN 02/01/2014 Công văn số 02/BNV-CTTN ngày 02/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ và bố trí công chức thực ...
1152/QĐ-BNV 22/10/2013 Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm ...
3641/BNV-CTTN 07/10/2013 Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 7/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước ...
720/BNV-CTTN 01/03/2013 Công văn số 720/BNV-CTTN ngày 01/03/2013 của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành ...
221/BNV-CTTN 24/01/2013 Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý ...
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC 16/04/2012 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ LĐTBXH-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh ...
303/QĐ-BNV 09/04/2012 Quyết định số 303/QĐ-BNV ngày 9/04/2012 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi ...
1218/CTr-BNV-TWĐ 30/03/2012 Chương trình số 1218/CTr-BNV-TWĐ ngày 30/3/2012 của Bộ Nội vụ-Trung ương Đoàn về việc Phối Hợp Hoạt Động Giữa Bộ Nội Vụ Và ...
1135/BNV-CTTN 27/03/2012 Công văn số 1135/BNV-CTTN ngày 27/03/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên giai ...
321/BNV-CTTN 19/01/2012 Công văn số 321/BNV-CTTN ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực ...
1923/QĐ-BNV 28/11/2011 Quyết định số 1923/QĐ-BNV ngày 28/11/2011 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ...
04/2011/TT-BNV 10/02/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của sở nội ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576