Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 2, văn bản 21 đến 31 trong 31 văn bản.
21 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 25/06/2015
22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
23 Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức ... 09/03/2015
24 Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015
25 Thông tư 04/2015/NĐ-CP về quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/08/2014
26 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013Hướng dẫn xác nhận liệt xĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong ... 22/10/2013
27 Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 31/08/2012
28 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 về chế độ đối với thanh ... 16/04/2012
29 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 27/07/2011
30 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 27/04/2010
31 Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 20/04/2007

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576