Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 15, văn bản 261 đến 280 trong 294 văn bản.
261 Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội 06/01/2011
262 Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 26/11/2010
263 Luật Viên chức 15/11/2010
264 Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ... 24/09/2010
265 Quyết định 2599/QĐ-UBND Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và ... 17/08/2010
266 Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. 29/04/2010
267 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 27/04/2010
268 Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội 21/04/2010
269 Hướng dẫn 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010
270 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg về quy định hội có tính chất đặc thù 11/01/2010
271 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế ... 15/09/2009
272 Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000 01/06/2009
273 Chỉ thị 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng chính phủ về nhà đất liên quan đến Tôn giáo 31/12/2008
274 Luật Cán bộ, công chức 13/11/2008
275 Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng 26/11/2007
276 Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 20/04/2007
277 Chỉ thị 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007
278 Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị 19/12/2006
279 Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp 11/04/2006
280 Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC ngành lưu trữ 04/10/2005

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576