Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” 03/04/2020
2 Công văn 947/VTLTNN-TCCB ngày 11/9/2019 về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ 11/09/2019
3 Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ, cơ quan, Lưu trữ lịch sử 07/09/2017
4 Quyết định 922/QĐ-BNV ngày 13/8/2013 phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án" Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về ... 13/08/2013
5 Quyết định 786/QĐ-BNV ngày 27/6/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ... 27/06/2013
6 Quyết định 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 23/07/2012
7 Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ... 24/09/2010
8 Hướng dẫn 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010
9 Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000 01/06/2009
10 Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị 19/12/2006
11 Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC ngành lưu trữ 04/10/2005
12 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576