Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, ...
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Nghị định 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nội vụ
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra, cộng tác viên thanh tra
86/2011/ND-CP 22/09/2011 Nghị định số 86/2011/ND-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
07/2012/NĐ-CP 15/11/2010 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động ...
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576