office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 17, văn bản 1 đến 20 trong 325 văn bản.
1 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng 26/04/2024
2 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên ... 25/03/2024
3 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên ... 02/02/2024
4 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ... 26/10/2023
5 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động ... 22/09/2023
6 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công ... 30/08/2023
7 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa ... 12/07/2023
8 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ... 12/07/2023
9 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 06/04/2023
10 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp ... 24/03/2023
11 Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 23/03/2023
12 Thông tư số 01/2023/TT-BNV Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, ... 09/03/2023
13 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, ... 01/03/2023
14 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục ... 01/03/2023
15 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 21/02/2023
16 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức 31/12/2022
17 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chửc danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị ... 31/12/2022
18 Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 30/12/2022
19 THÔNG TƯ 12/2022/TT-BNV NGÀY 30/12/2022 HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG; HỖ TRỢ, ... 30/12/2022
20 Nghị định 50/2022/NĐ-CP: Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức 02/08/2022

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576