Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/QĐ-SNV 03/04/2014 Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 03/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ...
64/QĐ-SNV 28/03/2014 Quyết định số 64/QĐ-SNV ngày 28/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành ...
183/QĐ-SNV 21/09/2012 Quyết định số 183/QĐ-SNV ngày 21/9/2012 của SỞ Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ tỉnh ...
75 /QĐ-SNV 05/04/2012 Quyết định số 75/QĐ-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ...
76/QĐ-SNV 05/04/2012 Quyết định số 76/QĐ-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan Sở Nội ...
77/QĐ-SNV 05/04/2012 Quyết định số 77/QĐ-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu ...
69/QĐ-SNV 01/07/2011 Quyết định số 69 ngày 01/7/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo: Trưởng ...
114/QĐ-SNV 15/08/2010 Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 15/8/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan
12 /QĐ-SNV 20/01/2010 Quyết định số 12 /QĐ-SNV ngày 20/01/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
324/QĐ-SNV 28/12/2009 Quyết định số 324/QĐ-SNV ngày 28/12/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn thuộc ...
272/QĐ-SNV 21/09/2009 Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/11/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576