Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 07/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định ban hành quy chế thi đua, Khen thưởng
49/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
02 /CT-UBND 21/01/2014 Chỉ thị 02 /CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014
2850/QĐ-UBND 04/09/2013 Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tạm thời về xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu ...
28 /HD-TĐKT 15/07/2013 Hướng dẩn số 28 /HD-TĐKT ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, ...
19/2013/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh ...
3026/QĐ-UBND 19/09/2012 quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 - ...
4267/QĐ-UBND 23/12/2011 Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định tạm thời về khen thưởng thành tích thực hiện chương ...
4016 /UBND -KH 03/11/2011 Kế hoạch 4016 /UBND -KH ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam ...
25/CT-UBND 11/08/2011 Chỉ thị 25/CT-UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần ...
25/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576