Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 23 văn bản.
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch ...
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ...
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân ...
12/2014/TT-BNV 28/10/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ ...
09/2014/TT-BNV 01/10/2014 Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu ...
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại các Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công ...
04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
07/2012/TT-BNV 22/11/2012 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cuả Hội đồng nhân ...
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt của UBND tỉnh thành phố ...
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ...
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính
02/2010/TT-BNV 28/04/2010 Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức văn thư, lưu ...
09/2007/TT-BNV 26/11/2007 Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576