Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
469/KH-UBND 02/02/2016 Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
4851/QĐ-UBND 24/12/2015 Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
2686/QĐ-UBND 31/07/2015 Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
833/UBND-NC 06/03/2015 Công văn số 833/UBND-NC ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ
756/UBND-NC 27/02/2015 Công văn số 756/UBND-NC ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao việc quản lý Kho lưu trữ cấp huyện
678/KH-UBND 13/02/2015 Kế hoạch 678/KH-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về công tác văn thư-lưu trữ năm 2015
3071/UBND-NC 05/08/2014 Công văn số 3071/UBND-NC ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bảo vệ bí mật tài liệu lưu trữ và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài ...
25/2013/QĐ-UBND 28/08/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam
12/CT-UBND 09/05/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576