Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 21 văn bản.
05/2017/TT-BNV 15/08/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ...
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Uỷ ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công ...
21/2014/TT-BTC 14/02/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn ...
01/NĐHN-BNV 03/10/2013 Nghị định số 01/NĐHN-BNV ngày 03/10/2013 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định hợp nhất các Nghị định số ...
19/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ...
06/2013/TT-BNV 17/07/2013 Thông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13 /2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ...
16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức ...
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi ...
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên ...
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (Thay cho Quyết ...
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày ...
03/2012/TT-BNV 26/06/2012 Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc ...
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010.
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định ...
13/2011/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số ...
06/2008/QĐ-BNV 22/12/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với CBCCVC.
05/2008/QĐ-BNV 26/11/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức ...
02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
04/2007/TT-BNV 21/06/2007 Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576